Tag Archive | abeceda

Nemačka abeceda

Pesmica za abecedu:

http://www.youtube.com/watch?v=7Ac94AWZAQ0

Nemački alfabet se sastoji iz 26 slova od kojih su 6 samoglsanici a 20 suglasnici. Samoglasnici su: a, e, i, o, u i y. Suglasnici su: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x i z. Pored ovih slova u nemačkom jeziku postoje još slova: ä, ö, ü i ß.

Nemački alfabet

A (a) F (ef) K (ka) P (pe) T (te) Y (ipsilon)
B (be) G (ge) L (el) Q (ku) U (u) Z (cet)
C (ce) H (ha) M (em) R (er) V (fau)
D (de) I (i) N (en) S (es) W (ve)
E (e) J (jot) O (o) ß (escet) – oštro s X (iks)