Archive | avgust 2013

Nemačka jezička diploma priznata u svetu

Novo u kikindskoj gimnaziji „Dušan Vasiljev“ – Nemačka jezička diploma

Nemačka jezička diploma priznata u svetu

Od sledeće školske godine učenici prvog razreda  gimnazije „Dušan Vasiljev“, koji uče nemački kao drugi strani jezik, dobiće diplomu o znanju jezika, priznatu na nemačkom govornom području. Gimnazija „Dušan Vasiljev“ jedna je od 16 škola u Srbiji čiji će učenici steći ovu diplomu, a za to je dobila ovlašćenje Konferencije ministara kulture Nemačke.

Od školske 2013/14. godine, prilikom upisa u prvi razred  gimnazije „Dušan Vasiljev“ učenici mogu kao drugi strani jezik da izaberu i tzv. DSD nemački jezik.

Šta je zapravo DSD? 

Nemačka jezička diploma prvog stepena (DSD, Deutsches Sprachdiplom) je diploma o postignutom nivou znanja nemačkog jezika, koji odgovara nivou B1 Zajedničkog evropskog okvira. Stalna konferencija ministara kulture Savezne Republike Nemačke dodeljuje je učenicima nemačkog jezika u inostranstvu i priznata je na nemačkom govornom području kao zvanični dokaz o poznavanju nemačkog jezika.

U Beogradu je, 7. decembra prošle godine potpisan Memorandum o razumevanju za polaganje ispita za sticanje ove diplome iz nemačkog jezika u 16 škola u Republici Srbiji, među kojima je i gimnazija „Dušan Vasiljev“.

Memorandum je potpisan između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

Tako su učenici izabranih škola u Srbiji dobili mogućnost da polažu ispit za dobijanje DSD i to:

– DSD A2 za postignuti nivo znanja nemačkog jezika koji odgovara nivou A2 Zajedničkog evropskog okvira

– DSD prvog stepena je diploma o postignutom nivou znanja nemačkog jezika, koji odgovara nivou B1 Zajedničkog evropskog okvira.

– Za nivoe znanja DSD A2 i DSD prvog stepena polaže se jedan ispit (DSD A2/B1), a od ostvarenog rezultata na ispitu zavisi da li se dobija sertifikat DSD A2 ili diploma DSD prvog stepena.

– DSD prvog stepena je diploma o postignutom nivou znanja nemačkog jezika koji je priznat kao dokaz znanja jezika za učešće na pripremnom studijskom kursu za strance u Saveznoj Republici Nemačkoj.

DSD nemački jezik

DSD nemački jezik

Polaganje DSD ispita za učenike Gimnazije „Dušan Vasiljev“ – BESPLATNO !

Prilikom upisa u prvi razred Gimnazije učenicima će svake godine, počev od ove, kao drugi strani jezik biti ponuđen i tzv. DSD nemački jezik, pored ostalih jezika koji se uče.

Preduslov da mogu da izaberu ovaj DSD nemački jezik je da su osnovnoj školi najmanje 4 godine učili nemački jezik. Za ovaj nemački će se formirati manje grupe (do 15 učenika), primenjivaće se poseban program, nastavni materijal, drugačiji udžbenik, metode i oblici rada.

Na kraju 4. godine učenici Gimnazije „Dušan Vasiljev“, koji su na upisu izabrali ovaj nemački, dobijaju mogućnost da polažu DSD ispit, i to besplatno. Prijavljivanje je slobodno i individualno.